top of page

地址:將軍澳坑口厚德商場西翼W013號舖

(尚生堂中醫診所)

 

電話:26886568

 

應診時間:

星期一至五:

9:30am - 2:00pm ; 3:30pm - 7:30pm

星期六:

10:00am - 2:00pm ; 3:00pm - 7:00pm

星期日:

10:00am - 2:00pm ; 3:00pm - 7:00pm

*最後登記及配藥時間:

  關門時間前的15分鐘

bottom of page