top of page

茶知識

養生|中醫 相信好多人都會飲過茶,茶其實都有好多學問,你又知唔知道平時飲慣既茶,究竟適唔適合你飲用呢? 有次聽病人講“我飲完鐵觀音會頭暈”。茶分為綠茶、白茶、黃茶、黑茶、紅茶、青茶(烏龍茶),視乎茶的發酵程度,綠茶、白茶、黃茶屬輕度發酵,性寒涼;紅茶、黑茶屬重度發酵,性溫;青茶屬半發酵,性平。 體質寒涼人士適合飲紅茶、黑茶。有溫養陽氣、暖胃、散寒除濕,消食去膩的作用。 1.黑茶,如普洱、六安茶、六堡茶等 2.紅茶,如雲南滇紅、祁門紅茶、伯爵茶等 體質溫熱人士適合飲綠茶、白茶、黃茶。有清熱解毒、生津止渴、化痰的作用。 1. 綠茶,龍井、抹茶、碧螺春等 2. 白茶,壽眉、白毫銀針、白牡丹等 3. 黃茶,君山銀針、鹿苑毛尖、霍山黃芽、安徽黃大茶等 體質平和人士適合飲青茶。 如鐵觀音、台灣烏龍、大紅袍、水仙、武夷岩茶等,有潤膚、潤喉、生津、清熱的作用。 所以飲咩茶都要睇清楚自己係咩體質呀,否則適得其反。 #茶 #養生 #中醫 (文章照片由互聯網提供) (譽豐中醫診療中心版權所有, 未經同意, 不得轉載或翻印)

茶知識
bottom of page