top of page

地址:  屯門富泰邨富泰商場104號舖

(759阿信屋側)

 

電話:36282218

 

開診時間:

星期一至五 ︰上午九時半至二時;

       下午三時半至八時

星期六         ︰上午十時至下午五時

星期日         ︰上午十時至下午二時

 

bottom of page