top of page
Search
  • 周珈瑩醫師

枳朮丸中應用脫髮|中醫的意義


中藥|中醫


枳朮丸是由《金匱要略》中的枳朮湯衍變而成,枳朮湯原方主治「心下堅,大如盤,邊如旋盤,水飲所作」,後張元素認為用藥上應慎用「峻利」之品,同時注重顧護脾胃,以 「先補脾胃之弱,而後化其所傷」為理論基礎,創制了枳術丸。其弟子李東垣將其存錄於《內外傷辨惑論》中,述其師張元素以枳術丸治療「食傷所致」的脾虛氣滯、腹脹痞滿之證。有別於枳朮湯,枳朮丸以「白術二兩,枳實(去瓤,麥麩炒)一兩,共為極細末,以荷葉包裹燒飯為丸,如梧桐子大,每服五十丸。」枳術丸的白術與枳實劑量之比為 2︰1,白術甘溫補脾胃之元氣,枳實泄下痞悶,且枳實以麩炒以得

穀氣之助。峻利之枳實與補脾胃的白朮配伍應用,且補脾胃藥的劑量應大於峻利消食藥,兩藥相合,「先補其虛,而後化其所傷,則不峻利矣。」補瀉兼施,一走一守,則中焦運轉,脾胃和調,既可健脾行氣除痞,又無傷中之弊。


李東垣使用荷葉時,常與枳實和白術相須使用。他認為「荷葉之一物,中央空虛,象震卦之體。震者,動也,人感之生足少陽甲膽也;甲膽者風也,生化萬物之根蒂也」。李中梓《雷公炮製論》雲:「荷葉形如仰盂,其象為震,屬木化風,枳術丸用之,取其引升少陽清氣耳」,荷葉入肝膽脾胃,具有「生髮元氣,裨助脾胃」的功效。荷葉在本方中取其升清之功,能升騰脾胃上升之氣。脾胃是人體氣機升降的樞紐,脾升胃降正常則機體和而不病。脾升清,胃降濁,若脾升胃降失常,則如《黃帝內經》所雲︰「清氣在下,則生飧,濁氣在上,則生䐜脹 。」在枳朮丸中,荷葉主升,枳實

主降,荷葉的輕清升發與枳實的化滯下行之力形成了一升一降,從藥物方面帶動人體氣機的運動,促進脾胃氣機運轉和恢復。白朮補益脾胃,為荷葉提供升發之源。三藥合用,可以生發脾胃清陽之氣,合「脾宜升則健,胃宜降則和」之理,宜用於脾虛氣滯,痞滿脹痛者。


除荷葉以外,李東垣在治療上亦常配合升清作用的藥,如升麻、柴胡、葛根、防風、羌活、細辛、川芎、白芷等,使用此類藥物旳主要作用包括升陽舉陷、升陽散火、疏肝解鬱、祛風解素、燥濕等。如補中益氣湯使用升麻、柴胡升提脾陽,助胃氣升驣,以治療脾胃系統疾病;又如升陽散火湯用大量升清之藥,提升脾陽,佐以辛散之品,發散中焦鬱火等,其藥物配伍不同,其功效亦不同。


#中藥 #中醫


(文章照片由互聯網提供)


(譽豐中醫診療中心版權所有, 未經同意, 不得轉載或翻印)
Comments


bottom of page